ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್-೨೦ ಎರಡನೇ ಸಭೆ ಆರಂಭ
ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್, 18 ಮಾರ್ಚ್ (ಹಿ.ಸ): ಆ್ಯಂಕರ್ : ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾರತದ ಜಿ-೨೦ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಡಿ
ಾಿಾ


ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್, 18 ಮಾರ್ಚ್ (ಹಿ.ಸ):

ಆ್ಯಂಕರ್ :

ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾರತದ ಜಿ-೨೦ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್-೨೦ ತಂಡದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಎರಡನೇ ಸಭೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ-೨೦ ಒಕ್ಕೂಟ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಆಹ್ವಾನಿತ ದೇಶಗಳು, ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರದ ಭಾಗೀದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸಭಾ ಹೆಸರಿನ ಈ ಸಭೆಯು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಡಾ.ಚಿಂತನ್ ವೈಷ್ಣವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸಮಾಚಾರ್


 rajesh pande