ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ನ ಪೋರ್ಟ್ ಮಪುಟೊ ತಲುಪಿದ ಐಎನ್ಎಸ್-ಸುಜಾತಾ ನೌಕೆ
ಮೊಜಾಂಬಿಕ್,21 ಮಾರ್ಚ್ (ಹಿ.ಸ): ಆ್ಯಂಕರ್ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿ ದಕ್ಷಿಣ ನೌಕಾ ಕಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡ
್್್


ಮೊಜಾಂಬಿಕ್,21 ಮಾರ್ಚ್ (ಹಿ.ಸ):

ಆ್ಯಂಕರ್

ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿ ದಕ್ಷಿಣ ನೌಕಾ ಕಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಐಎನ್ಎಸ್-ಸುಜಾತಾ ನೌಕೆಯು ಕಳೆದ ೧೯, ೨೦ರಂದು ವಿದೇಶ ನಿಯೋಜನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ನ ಪೋರ್ಟ್ ಮಪುಟೊ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ನ ಸುಮಾರು ೪೦ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಐಎನ್ಎಸ್-ಸುಜಾತಾ ನೌಕೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಗ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

<><> ಇಲ್ಲಿಗೆ="" ವಾರ್ತಾ="" ಪ್ರಸಾರ="">

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸಮಾಚಾರ್


 rajesh pande