ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಕುರಿತ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಸಭೆ
ನವದೆಹಲಿ,25ಮಾರ್ಚ್ (ಹಿ.ಸ): ಆ್ಯಂಕರ್ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಕುರಿತ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಸಭೆ ನವದೆಹಲಿಯ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಕುರಿತ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಸಭೆ


ನವದೆಹಲಿ,25ಮಾರ್ಚ್ (ಹಿ.ಸ):

ಆ್ಯಂಕರ್ :

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಕುರಿತ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಸಭೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ನಡೆಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಹಣಕಾಸು ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ. ಭಗವತ್ ಕರಾಡ್, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸಮಾಚಾರ್


 rajesh pande